Az intézmény dolgozói

Megbízott Igazgató: Molnár Éva (biológia-technika szakos tanár)

Megbízott Igazgatóhelyettes: Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna (tanító, szlovák nyelv)

 

Blaskó Edit: angol nyelv és irodalom, szlovák-magyar szakos tanár

Bottyán Imre: tanító, ember és társadalom műveltségi terület

Csepregi Csilla: tanító, történelem szakos tanár

Csukáné Zólyomi Zsuzsanna: tanító, református hittanoktató, ember és társadalom műveltségi terület, drámapedagógia

Diós Borbála: történelem szakos tanár

Kovács Erzsébet: matematika szakos tanár

Mácza Adrienn: tanító, testnevelés szakos tanár

Nagy Endre: testnevelés szakos tanár, sportszervező

Pátyodi Csilla: magyar-történelem szakos tanár

Szilágyi József: kémia 

Szőkéné Nagy Éva: magyar-hittan szakos tanár, napközis nevelő

Haffnerné Lackovszki Nikoletta: fejlesztőpedagógus, földrajz, történelem

 

"Utazó" pedagógusok:

Unatényi Tamás: informatika

Hajdú István: ének-zene

 

Demkó Natália : szolfézs, furulya

Csertő Edit : zongora, szintetizátor, furulya

 

Hitoktatók:

Eszlényi Ákos, Kovács Ferencné

 

 Logopédus:

Pozsonyi Réka

Gyógypedagógus:

Molnár József

 

Iskolatitkár: Nagy Nikoletta

 

Védőnő: Szegnerné Manda Eszter

 

 Technikai dolgozók:

Takarítók: Bertáné Babicska Mónika, Bach Ferencné, Bertáné Reich Judit

 

Karbantartó: Holecz Zoltán